ЗА НАС

Дивел ПСТ ООД

Дивел ПСТ ООД, Хасково се занимава с изкопни дейности, пътно строителство и всички видове стопански дейности, които не са забранени със закон. Направа на изкопи В областта на направата на изкопи фирмата изгражда канавки на шкарпи, дренажи, канализации, както и всякакви други изкопни работи. Пътно-строителни услуги В областта на пътно-строителните услуги Дивел ПСТ ООД, Хасково предлага изграждане на нови и ремонт на съществуващи пътни участъци, както и изграждане на крайпътна инфраструктура. Фирмата се занимава и с ЖП строителство. Превоз на извънгабаритни товари Дивел ПСТ ООД, Хасково извършва превоз на извънгабаритни товари – транспорт строителна и селскостопанска техника. Ремонт на пътно-строителна техника Компанията извършва ремонт на пътностроителна техника, заваряване и наваряване на строителни машини

ОБАДИ СЕ СЕГА