Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19